Trångt i skolan i Avan

Föräldrar till elever på mellanstadieskolan i Avan utanför Luleå vädjar nu till Luleå kommuns politiker att skjuta till pengar för en utbyggnad av skolan.
Föräldrarna påpekar i sitt brev till barn- och utbildningsnämnden att skolan är byggd för 65 elever, men nu är dom 114 och trångboddheten är ett faktum. Luleå kommun å andra sidan hävdar att skolan är byggd för 100 till 120 elever. Föräldrarna har påtalat det de anser vara trångboddhet för kommunen vid ett flertal tillfällen de senaste åren, men inget har hänt. Enligt föräldrarna har skolpersonalen tvingats till olika provisoriska lösningar när klassrummen inte räcker till, och det får i sin tur konsekvenser för undervisningen.