Växjö

Fladdermöss sätter stopp för vindkraftsutbyggnad

1:31 min

Mark- och miljödomstolen i Växjö upphäver tillståndet till Statkraft Södra Vindkraft AB att bygga tio vindkraftverk norr om Braås på gränsen mellan Växjö kommun och Vetlanda. En investering på flera hundra miljoner kronor. Orsaken är att att det krävs fler inventeringar av fladdermössen i området.

– Det finns en möjlighet att överklaga. Om vi nu kommer fram till att vi har gjort tillräckligt med utredningar som vi tycker att vi har gjort. Så har vi en möjlighet att överklaga det här beslutet och eventuellt få ett annat beslut i en högre instans. Men det har vi ännu inte bestämt om vi ska göra eller inte, säger Pierre Ståhl som arbetar på Statkraft Södra Vindkraft AB.

Det är i grunden EU:s art- och habitatdirektiv som gör det möjligt för mark- och miljödomstolen att ställa hårda krav för att skydda fladdermössen mot felplacerade vindkraftverk.

Det finns omfattande studier som visar att ett felplacerat vindkraftverk kan döda upp till 70 fladdermöss per år. Därför måste företag som vill bygga vindkraftverk söka efter områden där påverkan på fladdermöss blir så liten som möjligt. Det kräver omfattande och noggranna inventeringar.

De inventeringar och undersökningar som Statkraft Södra Vindkraft AB har gjort är inte tillräckligt bra anser mark- och miljödomstolen i Växjö, som nu efter ett överklagande  upphäver Miljöprövningsdelegation i Kalmars beslut från december 2012. Då företaget fick tillstånd att bygga tio vindkraftverk på gränsen mellan Växjö kommun och Vetlanda.

– Det som är ett bekymmer är att kraven på utredningar tenderar att öka över tid, säger Pierre Ståhl.