Rätten att jobba efter 67 dröjer

2:18 min

I sitt valmanifest 2010 lovade de fyra Allianspartierna att rätten att få jobba skulle höjas från 67 år till 69. Det skjuts nu på framtiden i och med att arbetsmarknadens parter ska delta i förhandlingarna en rad pensionsfrågor.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tycker ändå inte att detta är något löftesbrott av Alliansen, trots att frågan om den så kallade kvarstannaderätten också togs upp i regeringsförklaringen kort efter valet.

– Nej, tvärtom. I regeringsförklaringen hade vi precis detta att inom ramen för pensionsarbetsgruppen ta upp vår vilja att höja kvarstannanderätten från 67 år till 69. Det är precis det vi gjort också.

Löftet gällde inte att detta skulle vara ordnat i år utan att arbetet skulle starta och att det skulle ske i pensionssamarbetsgruppen ihop med Socialdemokraterna, enligt Ulf Kristersson.

I onsdags berättade de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna att de vill ha med arbetsmarknadens parter i samtal om de framtida pensionerna. Det handlar om en lång rad frågor där en höjning av kvarstannanderätten till 69 år bara är en del. När detta blir klart vill ministern inte ens nu spekulera om.

– Nej, jag tänker inte ens försöka. Det här tar säkert ett tag att genomföra, men det viktiga är att vi kommer igång och har en tydlig viljeinriktning.

Tomas Eneroth är Socialdemokraternas talesperson i socialförsäkringsfrågor. Han vill inte heller sätta en sluttid, men det finns inte en möjlighet att få detta klart i höst.

– Nej. Det kommer inte att ske utan det är en ganska lång process att tala med parterna. Både om åldersgränser i pensionssystemet, men också vad man kan göra för att folk inte ska slitas ut i förtid.

Detta fanns inte bara i alliansens valmanifest. 2012 gjorde statsminister Reinfeldt ett utspel om rätt att få jobba kvar till 75 år.

Men vad kan de äldre i arbetskraften räkna med? Går det att över huvud taget att planera in i sin ekonomi att jobba till åtminstone 69 års ålder för att förbättra ekonomin? Knappast, menar Tomas Eneroth.

– Det tror jag inte man kan planera in. Lagstadgad rätt till 69 år kommer att ta tid efter som det finns en hel del motstånd, inte minst från arbetsgivarsidan, Svenskt Näringsliv, säger Tomas Eneroth.

När den här frågan senast var uppe handlade det om att höja rätten att få jobba kvar från 65 till 67 år. Då krävdes lagstiftning eftersom parterna inte kom nånstans.

Ulf Kristersson utesluter inte att det kan bli lagstiftning även denna gång. Men trots den kritik som redan kommit så måste alla inblandade ta och ge, betonar han.

– Om alla fick låsa fast sina egna favoritparametrar skulle vi inte kunna göra några förändringar över huvud taget, säger Ulf Kristersson.