Neem överklagar återbetalningskrav

Nätverk för entreprenörer från etniska minoriteter, Neem i Katrineholm överklagar Tillväxtverkets återkrav på närmare 700 000 kronor i bidrag.

Återkravet innebär ett dråpslag för föreningen och den kommer att tvingas i konkurs. Det skriver nätverkets ordförande Joyce Kimwaga Lundin i ett överklagande av beslutet.

Tillväxtverket har efter en revision kommit fram till att föreningen brutit mot lagen om offentlig upphandling när de köpt in konsulttjänster om mikrofinansiering.

Men enligt nätverket har myndigheten godkänt upphandlingen och måsta ta ansvar för sitt handlande.

Om Tillväxtverkets beslut vinner laga kraft har man tagit död på det enda självständiga och fristående nätverket av detta slag, skriver Joyce Kimwaga Lundin.

Återkravet gäller 676.000 kronor som betalats ut i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.