Nästan halva Syriens befolkning på flykt

Flyktingkrisen i Syrien är på väg att bli världens största, enligt en ny rapport från FN. Nio miljoner syrier är på flykt från sina hem. Det är 40 procent av landets befolkning.

Av alla dessa människor är 2,5 miljoner i flyktingläger i grannländerna. Hälften av flyktingarna är barn.

Hittills har Afghanistan haft den värsta flyktingsituationen, men Syriens kris växer nu förbi det.

Detta är ohållbart, anser FN i ett uttalande. Den humanitära katastrofen måste lösas innan den får förödande konskevenser i hela närområdet.

Konflikten i Syrien började med att regeringen brutalt slog ner protester i mars 2011, och har sedan dess lett till att minst 140 000 människor har dödats.