Räkor fortsätter sälja trots rött ljus från WWF

1:38 min

En dryg månad har gått sedan WWF valde att ge räkor fiskade i Skagerrack och Kattegatt rött ljus. Men enligt Svenska fiskhandelsförbundet har detta inte påverkat försäljningen negativt.

Enligt Peter Källström, handelsförbundets ordförande, förhåller det sig precis tvärtom.

– Vi kan se hur försäljningen av räkor har gått upp den senaste perioden. Konsumenterna efterfrågar svenska räkor. Man vill ha det som är lokalt fiskat och det som är närproducerat, säger han.

Fiskeauktionen i Göteborg är en av tre fiskeauktioner på Västkusten. Det är här som grossisterna köper de räkor som svenska fiskare tar upp ur Nordsjön, och här märker man inte av någon vikande efterfrågan till följd av WWF:s röda ljus.

När WWF:s lista offentliggjordes sparkade fiskerinäringen bakut. Forskning visar att räkbestånden är livskraftiga menade man, och snart fick fiskarna stöd av såväl jordbruksministern som Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör.

Och kanske tog det skruv. Nordsjöräkorna går hur som helst åt och kilopriserna är varken onormalt höga eller onormalt låga. WWF:s fiskeexpert, Inger Näslund, tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser om huruvida det fått effekt eller inte, och står hur som helst fast vid den kritik som WWF framfört tidigare.

– Om beståndet har gått ned med hälften under de senaste fem åren och aktörer som uttalar sig om att det fortfarande är hållbart, då får det stå för dem, säger Inger Näslund.