Arsenik eldades av misstag

Träflis som innehöll det mycket giftiga ämnet arsenik eldades av misstag i Uddevalla Energis värmepanna i Hovhult i förra veckan.
Anställda fattade misstankar efter att träflisen eldats under en natt och slog larm. Uddevalla Energis VD Göran Bartler säger till Sveriges Radio Väst att det med alla sannolikhet inte har gått ut några gifter i luften. Arseniken fastnade i Värmeverkets filter och askan har nu tagits omhand och behandlas som miljöfarligt avfall.