Kvinna med blindtarmsinflammation skickades hem

Läkare på Mälarsjukhuset missade att en kvinna drabbats av akut blindtarmsinflammation.

Kvinnans tillstånd förvärrades eftersom diagnosen blev fördröjd flera dagar, det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i november förra året som kvinnan kom in akut, men blev hemskickad vid två tillfällen innan hon blev opererad.

IVO anser att det är förvånande att den specialistläkare kvinnan träffade vid första besöket, valt att avvakta, trots att symtom och röntgenfynd tydde på blindtarmsinflammation.

Följden blev enligt IVO ett besvärligt och förlängt vårdförlopp för kvinnan.