Ingen sammanslagning av dagverksamhet

I höstas ville socialnämnden utreda en ihopslagning av dagverksamheten för dementa i Roma och Visby och istället skapa en mobil enhet för dagverksamhet. Nu ser det inte ut att bli så.

Men det visade sig vara svårt, eftersom det ställs höga krav på miljön när personer med demensjukdom deltar i dagverksamhet, och det är svårt att ordna med mobil verksamhet. Idag väntas socialnämnden besluta att inte gå vidare och slå ihop demensverksamheten i Roma och Visby.