Sluten ungdomsvård för fem

88 ungdomar togs in för sluten ungdomsvård här i landet under år 2001, och det är ungefär lika många som året före.
Majoriteten av ungdomarna kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö. Fem ungdomar togs in från Dalarna, tre från Borlänge och de två övriga från Hedemora och Rättvik. De ungdomar som avtjänar sluten ungdomsvård har begått mycket allvarliga brott. Över 90 procent av dem har dömts för brott med våldsinslag, det visar en rapport från Statens Institutionsstyrelse SIS. Beläggningen på undomshemmen är fortsatt hög men genom den utbyggnad som SIS gjort så finns nu ett platsantal som motsvarar efterfrågan.