Bråttom med finansiering för ESS

Finansieringen av den europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund är fortfarande oklar, trots att byggstarten är planerad redan till sommaren. Flera länder som ska vara med och betala för anläggningen har inte gett klart besked ännu, rapporterar TT.

Innan den sista mars måste vi få ett besked om finansieringen säger chefsförhandlaren Lars Leijonborg, det  här för att Leijonborgs förordnande för ESS löper ut vid månadens slut och riksdag och regering behöver besked, säger Lars Leijonborg till TT. Inget land hotar dock med att ställa sig utanför tilläggar han. 

ESS kan närmast liknas vid ett avancerat mikroskop där forskare kan studera material på atomnivå. Kunskap som kan användas vid materialforskning, hållfasthetsanalyser, medicin och miljöforskning.