Utbildningschefen försvarar beslutet att stänga mediehuset

3:06 min

Utbildningschefen Åsa Ridne konstaterar att det är av ekonomiska skäl som man har beslutat att flytta  Samhäll/Media-programmet från mediehuset till Tessinskolan.

Mediehuset kostar ungefär en miljon kronor i hyra varje år och när man samtidigt har ett minskat elevantal på Tessinskolan så låg den här åtgärden nära till hands.

– Jag har full förståelse för elever och personal för det är ett jättetrevligt hus med härlig atmosfär. Men vi stod inför valet att lägga pengar på hyra eller behålla personal och då tyckte vi att det är viktigare att behålla personalen, säger Åsa Ridne.

Beslutet får som konsekvens att de elever som går första årskursen på samhällsprogrammets medieinriktning nu får flytta varje läsår. Först till till Tessinskolan till hösten och sedan göra ytterligare en flytt till Gripenskolan läsåret 2015 när Tessinskolan stängs.