Bergeforsens kraftverk skadat efter vattenläcka

Det är en huvudvattenledning som brustit i Bergeforsen och tidigt i morse forsade vatten och lera in i ett aggregat i Bergeforsens kraftverk, som fick stora skador.

– Det rör sig om ett omfattande haveri, säger Peter Stedt, pressekreterare på Vattenfall.

När vattenmassorna forsade in i kraftverket så stoppades aggregatet direkt av ett automatiskt system och en tekniker åkte dit för att titta och kunde konstatera att det rör sig om omfattande skador, enligt Peter Stedt.

För Vattenfalls del innebär det produktionsstopp och omfattande sanering när det gäller det aktuella aggregatet, men de andra tre aggregaten som finns i Bergeforsen producerar el som tidigare.

– Eftersom vi har mild vinter så är inte efterfrågan på el så stor just nu så vi kan därför producera den el vi behöver med de aggregaten som fungerar, säger Peter Stedt.