Naturvårdsverket tveksamt till kontrollprogram i Bunge

1:22 min

Slutpläderingar hölls på fredagen i Mark- och miljödomstolen angående Nordkalks ansökan om att få starta en ny kalkstenstäkt vid Ducker i Bunge på norra Gotland. Domen kommer 2 juni kl 13.30.

Nordkalk har bland annat redogjort för hur man tänker sig anlägga sildammar och diken som skyddsåtgärder.

Men Naturvårdsverket är fortfarande skeptiskt. 

–  Nordkalk har inte kunnat visa att  det finns erfarenheter från annat håll av den här typen av anläggningar, säger Naturvårdsverkets våtmarksexpert Krister Mild.

Nordkalk å sin sida hävdar att man ännu inte i detalj kan säga hur sildammarna kommer att designas, utan man måste samla mer kunskap på plats under flera år.

Företagets advokat Mikael Lundholm sa i sin plädering att tidigare domar visat på vilken vikt domstolarna fäst vid att det här handlar om riksintresse för minerallagen och att Högsta domstolen ändå skickade tillbaka ärendet till Mark- och miljödomstolen berodde på juridiska formaliteter.

Länsstyrelsens jurist Petter Rimfors höll med om att det är lite av en skandal att det dragit ut så pass på tiden, men sa samtidigt att det blir ju inte lättare när Nordkalk lämnar in nya handlingar och presenterar nya förslag in i det sista, när förhandlingarna dragit igång.