Regeringen synas om e-boks-momsen

1:56 min

Driver regeringen verkligen frågan om att ändra EU:s momsskatteregler så att digitala böcker, tidningar och tidskrifter kan beskattas likadant som tryckta böcker, tidningar och tidskrifter, alltså med 6 procent? Det undrade miljöpartisten Mats Pertoft i riksdagen idag i en interpellation till finansminister Anders Borg.

Riksdagen har flera gånger uppmanat regeringen att verka för detta, men Pertoft sade att de hade fått andra signaler i riksdagens skatteutskott:

- Jag är tveksam fortfarande, för senast i höstas, sade Mats Pertoft, hörde han att Tidningsutgivarnas representant i Bryssel hade haft möte med Sveriges skatteattaché:

- Och där fått ett svar som handlade om "ja, man är neutral men inte positiv".

Finansminister Anders Borg svarade att regeringens ståndpunkt alltjämt är att "likartade produkter beskattas på samma sätt" ...

- ... och detta är något som Sverige har påpekat vid flera tillfällen inom ramen för EU-arbetet. Både vid möten med andra EU-länder och med EU-kommissionen.

Det är EU-kommissionen som just nu ser över hela momsskattesystemet. Det nuvarande har idag många år på nacken. Enligt det ska medlemsländerna ta ut en normalskattesats på 25 procent på varor och tjänster, men enligt samma system kan länderna göra undantag för tryckta böcker, tidningar och tidskrifter och beskatta dessa med enbart 6 procent. Samma sak borde gälla digitala böcker, tidningar och tidskrifter, tycker ett enigt skatteutskott, men det har alltså ändå funnits en osäkerhet i riksdagen om huruvida regeringen verkligen driver den ståndpunkten i Bryssel.

Efter Pertofts uppgifter om att regeringen skulle förhålla sig mer neutral än positiv sade finansminister Borg att regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen "gör en grundlig analys på det här området".

- Det kan låta som att det är en enkel sak att säga vad som är en digital publikation i en e-bok eller en pappersbok, och just i det fallet är det enkelt. Sedan finns det ett oändligt antal omständigheter där det blir väsentligt mycket mer komplicerat att bedöma vad som är en nyhetstjänst eller en boktjänst eller en någonting annan tjänst som man tillhandahåller digitalt, och jag tror inte att någon föreställer sig att vi ska momsbefria eller lågmomssätta alla digitala tjänster därför att det skulle skapa oändliga gränsdragningsproblem åt massor av andra områden, sade Borg.

Vi kan tillägga att Frankrike och Luxemburg har brutit mot EU:s nuvarande momsskatteregler och infört en 6-procentig moms på digitala böcker mm men att EU-kommissionen har börjat vidta rättsliga åtgärder mot dessa länder.