Folkmordet i Halabja: Giftgaserna doftade som äpplen

2:58 min

På söndag är det 26 år sedan gasattacken i staden Halabja då tusentals kurder miste livet. En förening i Uppsala vill att världen skall minnas dagen.

– Den 16 mars då Halabja gasades, luktade gaserna som äpple. Det gjorde att människorna blev nyfikna på att gå ut och känna på doften. Detta ledde till att många dog i Halabja. För att väcka en reaktion valde vi att dela ut äpplen och visa att det var äppeldoften som gjorde att man kunde mörda så många människor. Syftet är också att upplysa människor om vad som hände denna dag eftersom många inte är så insatta i det, säger Hidayet Yalcin, en av organisatörerna bakom projektet Bonî Sêv som på kurdiska betyder äppeldoft.

Det var för två år sedan som Bonî Sêv började sitt arbete med att uppmärksamma civila offer för kemiska vapen. De bedriver sina kampanjer genom olika kanaler, via sociala media eller annan media och direkta kontakter och insamlingar. En kampanj för att uppmärksamma kriget i Syrien gick ut på att få givare att skänka en timmes lön.

– Vi vill upplysa människor om de olika folkmorden, och jag tycker att vi speciellt som en grupp, kurder som var förtryckta i så många år, vill upplysa människor om att vi finns och vilka tragiska händelser som har hänt oss. Upplysa och då inte bara det kurdiska folket men också svenskar och så småningom hela världen.

Femhundra kilo äpplen kommer att delas ut i Uppsala på söndag till minnet av alla som miste livet i Halabja. Genom att man tar emot ett äpple tar man aktivt ställning mot massförstörelsevapen, kemiska vapen och alla krig världen över. Man visar också att man står bakom idén att 16 mars blir den internationella dagen mot kemiska vapen, säger Shwan Kareem som också är en av projektledarna för Bonî Sêv.

– När man tar ett äpple med ett informationsblad, då har man direkt tagit ställning mot kemikaliebomber. Då får man veta varför vi går ut och delar ut äpplen, vad som hänt den 16 mars 1988 klockan elva. Och vår aktivitet börjar klockan elva då kemikaliebombningen skedde i Halabja. Vi i Bonî Sêv- gruppen vill att 16 mars blir en dag då hela världen minns Halabja och det som hände denna dag - att det blir den Internationella antikemiska vapendagen. Att inte bara kurder minns den men hela världen - något som Hiroshimadagen då man minns vad som skett där.