POLITIK

Allt fler röstar på olika partier

1:52 min

Väljarundersökningar visar framgång för den röd-gröna oppositionen, men det det innebär inte per automatik framgångar på lokal nivå.

Idag är det precis på dagen ett halvår kvar till valet den 14:e september och i väljarundersökningarna går den röd-gröna oppositionen som tåget, mycket tyder på ett maktskifte i både riksdag och regering.

Men framgångar i opinionen på riksnivå innebär inte per automatik att man även får framgångar i region- och kommunfullmäktigevalen, enligt Magnus Hagevi som är statsvetare vid Linneuniversitetet i Växjö.

– Det blir vanligare och vanligare att man röstar på ett parti på lokal- och landstingsnivå och ett annat på riksdagsnivå. Ungefär var tredje väljare splittrar sin röst på det här sättet på valdagen. Det blir allt svårare att översätta svingen mellan blocken på riksnivå till lokalnivå, säger han.

Opinionsundersökningarna kommer att dugga tätt ända fram till valet i september. Just nu pekar det mesta på en klar seger för de röd-gröna partierna. Men att utifrån alla dessa undersökningar sen dra slutsatser för region- och kommunval, är svårare.

– Bland annat att det finns lokala partier i olika kommuner som är annorlunda, men också olika sakfrågor som skiljer sig åt på lokal- och riksnivå. Sedan finns det personer på både lokal- och riksplanet som gör att man röstar olika. Det kan finnas en partiledare man tycker om eller en lokalpolitiker, och så vidare, säger Magnus Hagevi.