Åklagaren om Marina-domen: Förväntat mig längre straff

3:28 min

Chefsåklagare Urban Svenkvist ville se ett strängare straff för Marina Johanssons exsambo. Han hade yrkat på livstids fängelse.

– Jag hade förväntat mig ett längre straff. Jag kan förstå att man inte dömer till livstids med hänsyn till praxis som råder på grund av tidigare dom från Högsta domstolen. Men maximistraffet om man inte dömer till livstid är faktiskt 18 år och varför man går ner till 16 med tanke på omständigheterna i det här målet har jag svårt att förstå, säger chefsåklagare Urban Svenkvist till P4 Väst.