Lördag 15 mars 2014

Vad har vattenkraften gjort med älvarna?

12 min

1900-talets utbyggnad av vattenkraft i våra stora norrländska älvar har helt ändrat förutsättningarna för livet längs älvarna. Samtidigt ställer EU krav i sitt vattendirektiv på att miljön ska må så bra som möjligt i Europas vattendrag.

Men frågan är hur annorlunda de utbyggda älvarna har hunnit bli under den tid som vattenkraften funnits? Och kan de bli lite mer som tidigare, innan kraftverk och dammar kom på plats?

Biologen Åsa Widén och fiskeentusiasten Jon Forsgren är båda engagerade i den hårt reglerade Umeälvens framtid. Sara Sällström följde med dem till både Umeälven och den outbyggda Vindelälven och hittade flera skillnader i naturen mellan älvarna.