Mullsjö

Allvarliga brister i styrningen av skolan

0:59 min

Skolpolitikerna i Mullsjö får svidande kritik av kommunens revisorer för att både nämnden och förvaltningen inte har förmågan att följa upp och styra förskolans verksamhet. "Allvarligt" menar revisionen.

Turerna kring förskolan i Mullsjö har varit många, med en stor omorganisation - och kritiken från revisorerna är alltså hård. Detta samtidigt som kommunen kämpar med stora miljöproblem i skolor där elever fått flyttas till tillfälliga lokaler i samband med renoveringar.

Nu konstaterar revisionen i en mycket skarpt formulerad rapport att det inte finns rutiner i Mullsjö kommun för att vare sig styra eller följa upp skolverksamheten. Det finns inget målinriktat och dokumenterat kvalitetsarbete och politikerna följer inte upp vad barn och föräldrar anser om förskolan.

"Det är allvarligt att nämnden och förvaltningen ännu inte har något fungerande systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och enhetsnivå... //... vilket innebär att nämnden under de senaste åren inte har uppfyllt statens krav...", skriver revisionen i sin rapport.

Men Lars Eriksson (KD), ordförande i barn och utbildningsnämnden, slår tillbaka.

- Första reaktionen när jag såg rapporten var att jag tyckte det var lite orättvis kritik mot bakgrund av allt jobb vi har lagt ned. Rapporten bygger mycket på det som har varit, säger Lars Eriksson.

Det låter nästan lite som en bortförklaring, tar ni inte det här på allvar?

- Jo, vi tar det på allvar men samtidigt tycker vi revisorerna inte beaktar strukturen för kvalitetsarbete som vi nu jobbat fram, visserligen inte klubbade formellt förrän i torsdags. Min uppfattning är att man i rapporten borde beaktat att vi håller på med det här arbetet, säger Lars Eriksson.

På två punkter blir dock betyget godkänt, det gäller kö- och placeringsrutiner, och planerna för kompetensutveckling.

I början av april har nämnden nästa möte då man mer ingående ska diskutera hur man ska svara på revisionskritiken.