Specialskolan Motivet flyttas till vanliga skolan

1:22 min

Specialskolan Motivet, som funnits i en liten lägenhet Gråbo och hjälpt ungdomar som behöver extra stöd, kommer att upphöra och verksamheten flyttas till den vanliga skolan, har socialnämnden på Gotland beslutat.

Istället för att ungdomarna håller till i en egen lokal kommer de nu att få extra stöd på den högstadieskola de tillhör.

Personalen som arbetat i Motivet kommer att fortsätta arbeta med de här ungdomarna i högstadieskolorna Solberga eller Södervärn.

De kommer att arbeta i mindre grupper, men ändå ingå i en av de ordinarie klasserna.

Någon besparing kommer inte att göras, förutom när det gäller lokalkostnader, eftersom socialnämnden inte längre behöver betala hyra för lokalen på Gråbo. Under det här året har det gått mellan fem och sju elever på Motivet.