Mutation skyddar mot diabetes

2:09 min

Svenska och amerikanska forskare har funnit en variant på en gen som gör att vissa personer har ett naturligt skydd mot typ 2-diabetes. Hittills har forskningen lagt vikt vid att hitta genvarianter som ökar risken för typ 2-diabetes, nu gjorde forskarna precis tvärtom och letade efter de varianter som skyddar.

– Nu valde vi att fokusera på dem som undgått, det vill säga äldre, överviktiga människor med alla riskfaktorer, som inte fått diabetes och det var hos dem vi hittade en väldigt ovanlig variant, säger Leif Groop, professor vid Lunds Universitets Diabetescenter.

Det forskarna har hittat är mutationer, det vill säga förändringar i gener, som kraftigt skyddar mot typ 2-diabetes. De personer som bär på den här ovanliga mutationen insjuknar inte trots att de har flera av de klassiska riskfaktorerna som fetma, hög ålder och osund livsstil.

Vanligtvis är det så att om vi lever tillräckligt länge och blir tillräckligt feta så kommer vi att få typ 2-diabetes, men en del drabbas inte alls:

– Det är klart att det har varit en gåta, säger Leif Groop.

Bland de totalt 150 000 deltagarna i studien från bland annat Finland och Island identifierade forskarna 345 bärare av den speciella mutationen. Typ 2-diabetes är den snabbast växande sjukdomen i världen och just nu är 350 miljoner människor drabbade. Om 15 år beräknas drygt en halv miljard människor ha typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes beror på en kombination av vårt genetiska arv och vår livsstil och forskarna är överens om att det är vår livsstil som bidragit till den explosiva ökningen.

– Det är ju en sjukdom med mycket allvarliga konsekvenser. Det är en pandemi som vi inte riktigt har kontroll på just nu.

Om man vet att det framför allt är livsstilsfaktorer som bidragit till ökningen varför söka lösningen i våra gener?

– Man kan göra ganska mycket under tiden som att förändra livsstilen, men vi har ju inte varit så framgångsrika.

Den skyddande effekten av den genvariant forskarna identifierat var så kraftig att målet nu är att försöka kopiera det naturliga skyddet och få fram ett helt nytt sätt behandla diabetes.

– För den som skall utveckla ett läkemedel som skall skydda eller behandla diabetes är det ju mycket bättre att försöka kopiera moder natur, hur kroppen själv har gjort, säger Leif Groop.