تلاش برای جلب زنان

 در تعطیلات پیش رو تمام نمایندگان حزب دموکرات‌های سوئد از سراسرکشوردراستکهلم گرد خواهند آمد تا درمورد سیاست‌ها و برنامه‌های این حزب برای مبارزات انتخاباتی ماه سپتامبرتصمیم بگیرند.

ازآنجا که بیشترین طرفداران حزب دموکرات‌های سوئد مردان هستند، این حزب تلاش می‌کند تا زنان را نیز به سوی خود جلب کند. در انتخابات گذشته، از رای دهندگان به این حزب، ۷۰ درصدرا مردان تشکیل می‌دادند.