Alliansen sågar egna kriminalpolitiken

Regeringen har misslyckats totalt med sina satsningar på polisen och mot brottsligheten, enligt självkritiska alliansföreträdare.
– Vi har inte lyckats få tillräckligt kraftfull styrning, säger Johan Pehrson (FP).

Företrädare för de fyra allianspartierna var under en debatt på torsdagen överens om sin egen skuld till att polisen klarar upp allt färre brott. Exempelvis klaras bara fyra procent av alla villainbrott upp

– Jag är verkligen besviken. Jag tycker inte att det varit bra, det säger jag ärligt, sade Caroline Szyber, rättspolitisk talesperson för KD, vid debatten som arrangerades av tidningen Dagens Juridiks webb-tv.

Folkpartiets rättspolitiske talesperson Johan Pehrson var även han djupt självkritisk:

– Vi utser polischefer och länspolismästare och de förväntas göra jobbet. Men vi har utsett fel personer, sade han.

Den 1 januari 2015 slås de 21 polismyndigheterna i landet samman till en enda. Det Johan Pehrson framför allt ångrar är att det inte skett tidigare, för att kunna kraftsamla resurserna och förenkla samarbete.

– Vi skulle ha drivit på mer. Jag får ta på mig det, ytterst är det mitt fel och mina kompisar i riksdagen, säger Johan Pehrson till TT.