Hårda vindar över Halland

Natten till lördagen var blåsig, vid tretiden noterades  26 meter per sekund vid Nidingen. Under morgonen började vindarna över Halland avta.

Några större skador verkar vindarna inte ha orsakat. SOS Alarm hade på morgonen bara något enstaka nerblåst träd över en väg rapporterat

Elnätet  förefaller i stort intakt. Södra Hallands Kraft hade vid åttatiden på mrogonen omkring 350 strömlösa kunder i ett område mellan Knäred och Ränneslöv och ett från Hasslöv, längs med Åsen bort till Jonstorp.

I norr hade Fortum drygt 70 elavbrott i Gällingeområde.