Brottsoffer juoren räddad

Brottsofferjourens verksamhet under de närmaste tre åren är säkrad. Kommunförbundet har tillsammans med länets kommuner bestämt sig för att satsa sammanlagt drygt en miljon kronor under den kommande treårsperioden.
Kommunförbundet bidrar med nära 60 000 kronor i år medan kommunerna ger olika summor, beroende på hur mycket man nyttjar jouren. Mest i år ger Östersund med ca 140 000 kronor, medan Ragunda inte ger någonting alls.