Kiss är miljövänligt gödsel

Mänsklig urin som gödsel ger minst miljöpåverkan. Det visar en doktorsavhandling på alternativa gödselmedel från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Doktoranden Johanna Spångberg har bland annat tittat på slakteriavfall, rötat matavfall och källsorterad urin. Alla de alternativa gödselmedlen gav minskad klimatpåverkan jämfört med mineralgödsel.