Katastrofpsykiatricentrum invigt

Ett nationellt kunskapscentrum för katastrofpsykiatri invigs idag i Uppsala. Centret ska bedriva forskning och utbildning av sjukvårdspersonal samt delta i projekt om hur människor påverkas av traumatiska händelser, som till exempel svåra olyckor.
- Det finns kunskap om sådan här verksamhet runtom i landet, där folk drabbas, där det händer olyckor, säger Tom Lundin som är chef för det nya centret. Däremot har det tidigare saknats en nationell bas, som kan vara ett stöd till den kliniska verksamheten ute i landet och det är den funktionen som det nya "Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri" är tänkt att fylla.