Ask: Vi kan inte acceptera bristerna

1:48 min

Systemet med gode män och förvaltare har kritiserats för brister under senare tid. P1-programmet Kalibers granskning har visat på ett rättsosäkert system med bristande kontroller. Det har gjort att flera av dem som har en god man eller förvaltare råkar illa ut.
Nu svarar justitieminister Beatrice Ask på kritiken.

– Vi kan inte acceptera de här bristerna, att människor som inte kan hantera sin situation, utsätts för olika typer av brottslighet eller dålig hantering av den som är satt att faktiskt sköta deras tillgångar eller viktiga beslut, säger Beatrice Ask.

Vad tänker ni göra åt det?

– Vi kommer inom kort att lägga förslag som handlar om att skärpa reglerna för rekrytering och tillsättning, ställa högre krav på tillsynen, ställa större krav på utbildning som ska erbjudas de som ställer upp som gode män och förvaltare.

Att vara satt under förvaltare är en hjälp för dem som inte kan sköta sin ekonomi på grund av skada eller sjukdom. Men det finns flera brister i det här systemet och kritik kommer från bland andra riksrevisionen, organisationen Sveriges kommuner och landsting och överförmyndarna - de som utövar tillsyn över gode män och förvaltare ute i kommunerna.

Kaliber har bland annat visat hur svårt det kan vara att bli av med en ställföreträdare som man är missnöjd med, men också hur tillsynen av förvaltare brister, vilket har gjort att pengar år efter år kan ha försvunnit från dem som har en förvaltare.

I Sverige är god man och förvaltare frivilliguppdrag. I Finland och Norge däremot har de förstatligats, men att göra om systemet från grunden är inte aktuellt i Sverige säger Beatrice Ask.

– Vi har inte funnit skäl till att göra det och vi får väl med intresse studera konsekvenserna av hur det kommer att fungera i andra länder där man valt ett annat system, men vi är inte Danmark, Norge eller Finland. Vi är Sverige och vi har vår erfarenhet - och vi har ju inte haft likadana system tidigare heller.

Kaliber sänds i P1, söndag 12:00