Snabbare snarkhjälp i Skåne

Skåningar som lider av sömnapné, det vill säga kraftiga snarkningar och andningsuppehåll, ska få snabbare hjälp.

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har avsatt pengar för att handla upp runt 300 behandlingar av en privat vårdaktör i sydvästra Skåne, säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Carl Johan Sonesson (m).

Samtidigt ska regionen ta fram ett regionalt vårdprogram för sömnapné, så att vården blir mer jämlik.

I dag varierar väntetiderna kraftigt i Skåne, och längst kötid är det på Skånes universitetssjukhus med uppemot ett år.