Krav på att riva upp systemet med gode män

1:25 min

Nu kommer krav på att regeringen river upp systemet med gode män och förvaltare och gör om det från grunden. Kritiken går bland annat ut på att reglerna är otydliga och kontrollen för dålig. Margareta Brattström som är professor i civilrätt på Uppsala universitet är en av dem som är kritisk till lagstiftningen.

P1-programmet Kaliber har berättat om stora problem i systemet som ska skydda samhälltes svagaste, bland annat om hur stora summor pengar försvunnit utan kvitton.

– Det finns ju ganska många fall där det inte riktigt fungerar som det är tänkt. Och då måste man ju börja fundera på hur det kommer sig. Finns det någonting som kan vara bättre? Och det har ju utretts flera gånger om och man vet en hel del men man har inte genomfört det än. Så det är ju lite sorgligt, säger Margareta Brattström.

Regeringen väntas snart komma med ett nytt lagförslag för godmanskap och förvaltarskap. Men ingenting i utredningsförslaget tyder på att systemet kommer att förändras i grunden. Trots att kritik mot systemet nu kommer från många håll.

 --Det har inte hänt så mycket och det är ju det som är lite frustrerande, eftersom som sagt var det här är personer som inte kommer skrika efter hjälp själva för det kan de inte göra. Och de flesta länder i vår omedelbara närhet har ju nya regler på det här området, säger Margareta Brattström

Vad är det som hindrar då att vi gör samma sak i Sverige?

– Det är ju lagstiftarens ambition - riksdag och regering - det måste ju en fråga på den politiska dagordningen.

Den som har möjlighet att sätta den politiska dagordningen inom det här området och skulle kunna om systemet är justitieminister Beatrice Ask (M).

– Nej vi gör inte om systemet, men vi måste och ska rätta till de brister som finns, säger hon.

Flera av dem vi pratat med säger att systemet är så osäkert att det till och med lockar till sig bedragare, vad säger du om det?

– Ja, vi kommer ju att inom kort lägga förslag som handlar om att skärpa kraven när det gäller rekrytering och tillsättning, ställa högre krav på tillsynen och på utbildning som ska erbjudas dem som ställe rupp som gode män och förvaltare.