Domsjöchef avgår

Lars Dannberg lämnar på egen begäran posten som vd för Domsjöfabriker AB. Ny vd från den 12 april är tills vidare Lars Nordin som även är delägare och styrelseledamot i bolaget
. Som en förstärkning kommer han att i ökad utsträckning ta hjälp av George Byström som idag verkar som konsult i företaget.