Resandefolket fick temamässa på sitt eget språk - resanderomani

1:44 min

Ett språk som sällan hörs offentligt i Sverige hördes i går i Högsbo kyrka i Göteborg när delar av en mässa för resandefolket översattes till resanderomani.

Gruppen resande är störst inom den nationella minoriteten romer.

Svenska kyrkan vill med sina högsta representanter närvarande försöka närma sig den som kyrkan och andra myndigheter förtryckt genom århundraden.

Ett stort utanförskap med bortförande av barn och tvångssteriliseringar har från generation till generation fött en misstro som hos Wilhelm Holm från Landsorganisationen för romanifolket i Norge:

--Det jag lärde mig som barn var att inte lita på allt som hette myndigheter :vare sig det var präster, kyrkan , läkare eller polisen - allihopa!  Och det sitter i än, säger den gamle mannen från Norge.

Simon Wallengren från Kulturgruppen för resandefolket:  att ärkebiskopen och biskopen i Göteborgs stift kommer hit för att hålla en temamässa för resandefolket vad har det för betydelse för er?

– I bästa fall är det en symbolhandling från Svenska kyrkan som visar att våra frågor är viktiga, säger Simon Wallengren.

För ett år sedan var också ärkebiskopen här - har någonting ändrats?

– Ja, jag vill påstå att förhållandet mellan svenska resandefolket och kyrkan bivit något bättre. Men givetvis är det här en långsm process som kommer ta tid.

För ett år sedan hölls den första gudstjänsten på resanderomani i  just Högsbo kyrka . Biskop Per Eckerdal:

--Och som en erinran av detta viktiga tillfälle så har jag nu glädjen att avtäcka en minnesplatta här längst bak i kyrkan.

I sin predrikan snuddade ärkebiskop Anders Wejryd kort vid diskrimineringen av resandefolket, om hur präster förr inte ville skriva in dem i kyrkan och ...

--man ville inte ha barn i skolan som inte var bofasta och trygga. Och man hade kanske inte som resande förtroende för att vara sedd och medräknad för man hade så många dåliga erfarenheter , sa Anders Wejryd och allt han sade översattes av  Simon Wallengren från Kulturgruppen resandefolket med säte i Göteborg