حال و هوای نوروزی در سوئد

7:50 min

 نوروز دردرون خانواده ها جایی مطمئن و بی تردید دارد، اما نزد جوان ها که برای تحصیل یا کار از خانواده دورمی شوند، چگونه است؟  آیا آنها هم نوروز و روزهای ویژه ی سرزمین مادری خود را پاس می دارند؟ پای صحبت دو جوان می نشینیم، مریم چیت گر وآرش مختاری که در کودکی از ایران خارج شدند.