Alkoholberoende kan få hjälp på vårdcentralen

Personer som har alkoholproblem ska i ett nytt projekt erbjudas vård på sin egen vårdcentral, skriver Dagens Nyheter.

Den behandling som i dag ges inom missbruksvården avskräcker många eftersom den är anpassad till tyngre missbruk och därför testas nu om hjälpen i stället kan ges inom primärvården.

Omkring 300 000 svenskar är beroende av alkohol, men bara en bråkdel söker behandling för sitt missbruk.