Sverige

170 kommuner får "nattisbidrag"

170 kommuner har sökt och beviljats statsbidrag för barnomsorg under obekväm tid, så kallat nattisbidrag. Det är något fler än 2013, då 162 kommuner fick bidraget.

Totalt rör det sig om bidrag på 30,4 miljoner kronor som betalas ut av Skolverket. Malmö stad är den kommun som har beviljats mest pengar.