Tema: Mat

Få djurtransporter kontrolleras inför slakt

2:07 min

Djur som förs till slakt ska skonas från onödigt lidande. Trots detta skadas en del klövdjur svårt i samband med transport till de svenska slakterierna visar Sveriges Radios granskning. Länsveterinären på länsstyrelsen ansvarar för att transporterna av djuren är okej, men förra året gjordes endast fem kontroller.

Här hittar du mer om vår temavecka - du bestämmer vad vi ska ta upp!

– Överhuvudtaget ska man inte utsätta djur för risker som kan leda till skador, det måste man förebygga. Det är inte bra när djur skadas, säger Fredrik Holm som är länsveterinär på Länsstyrelsen Kronoberg.

Vid ett 90-tal tillfällen i Sverige förra året var skadorna så svåra att djuren dog under resan eller fick avlivas i förtid, trots att fordonen godkänts som djurtransporter, visar Sveriges Radios granskning.

I Kronobergs län gjordes fem kontroller av transporter på väg till slakt. Det kan sättas i relation till att bara slakteriet i Lammhult tog emot runt 700 transporter förra året.

Av de fem kontroller av djurtransporter i länet som gjordes förra året konstaterade djurskyddsinspektörerna brister i tre fall. Bland annat färdades nötkreaturen i nio timmar till slakteriet i Lammhult från Gotland trots att gränsen är åtta timmar. I ett annat fall saknades stege för att kunna kontrollera djuren under färd och i ett fall har tjurar transporterats från Gotland till Lammhult med könsmogna nötkreatur av det motsatta könet.

En av korna var i så dåligt skick när veterinären på slakteriet besiktigade den att den inte kunde resa sig skriver länsstyrelsen.

Fredrik Holm säger att Länsstyrelsen Kronoberg som ansvarar för kontrollerna säger att de la max tre dagar på kontroller på djurtransporter förra året.

Borde det inte vara fler än fem kontroller?

– Jo, vi borde vara fler helt enkelt för att hinna med, inte bara djurtransporter utan även annat också inom djurskyddsområdet. Göra fler planerade kontroller. Så är det.

Känns det trist?

– Nej, vi har accepterat situationen. Att det är som det är.