Meteorolog ny väderdoktor

John Pohlman, meteorolog känd från tv, har utsetts till hedersdoktor vid Stockholms universitet.
I motiveringen till att hedra Pohlman sägs att "hans gedigna kunnande och pedagogiska förmåga har starkt bidragit till att höja det svenska folkets intresse för vädret och de fysikaliska processer som styr detta".