Sociala företag försöker hjälpa arbetslösa

8:44 min

Det är svårt finna jobb för arbetslösa med svag ställning på arbetsmarkanden. Ofta handlar det om människor med låg utbildning, funktionshinder eller långtidsarbetslösa och den här gruppen växer nu. En väg till jobb har varit via så kallade sociala företag som ofta drivits av eldsjälar med stor entusiasm. Problemet med dessa är risken för haveri när just entusiasmen falnat.

Reportage av Lars Ekelöf.