Växjö

Tar du rent vatten för givet?

Nästan hälften av landets 18-29-åringar oroar sig aldrig för vårt vatten, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Nu startar de en kampanj för att få nästa generation att lära sig mer om vattnets kretslopp och bry sig mer.

I samband med Världsvattensdagen på lördag utmanar de nu till en nationell kretsloppstävling bland landets 4-6-klassare för att lära sig om vattnets kretslopp, från vattentäkt till kran och sedan tillbaka igen, där bland andra Växjö kommun har hakat på.

Målet med kampanjen, som kallas för Mitt vatten, är att nästa generation ska sätta frågan om vatten högre upp på agendan än vad den är i dag.