Markbyte ger nya naturreservat

Nu är det nya naturreservat på gång, bland annat i Västmanland. Naturvårdsverket och skogsbolaget Bergvik Skog har kommit överens om att byta marker med varandra.

Markbytet innebär att 35 000 hektar skogsmark med höga naturvärden blir naturreservat.

Skogsbolaget får i stället annan mark till sitt skogsbruk.

Totalt blir det 130 nya reservat, för utom i Västmanlands län i bland annat Värmlands, Dalarnas och Örebro län.

Markbytesaffären är en del i satsningen "Levande skogar", där staten och skogsnäringen gemensamt ska ta anvar för att skydda värdefull mark.