علاقه‌ی اندک حزب دموکرات‌های سوئد به انتخابات پارلمان اروپا

علاقه به شرکت در کنفرانس حزب دموکرات‌های سوئد در رابطه با انتخابات پارلمان اروپا بسیار پایین بود. به گزارش رادیو سوئد، در این کنفرانس که روز گذشته پایان یافت، به‌جز سه کاندید این حزب در انتخابات، کسی مایل به سخنرانی نبود.

جیمی اوکسون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد در سخنرانی پایانی این کنفرانس گفت که نتایج انتخابات پارلمان اروپا می‌تواند بر انتخابات پارلمان سوئد که چند ماه بعد از آن برگزار می‌شود، تاثیر می‌گذارد:

او اضافه کرد که اگر نتیجه‌ی انتخابات و آرای این حزب در انتخابات پارلمان اروپا کمتر از انتظار باشد، بر روحیه این حزب تاثیر منفی می‌گذارد. او از همه‌ی اعضا خواست که تلاش خود را برای موفقیت در انتخابات به‌کار گیرند.