Vill inte ha järnväg närmare huset - överklagar detaljplan

Ägarna till en bostadsfastighet i Falun vill inte ha järnvägen närmare sitt hus och överklagar därför en del av kommunens detaljplan till Mark- och Miljödomstolen.

Fastigheten ligger i närheten av järnvägsstationen och enligt planen kommer järnvägsspåren närmare huset när nya resecentrum byggs.

Länsstyrelsen har tidigare avslagit samma överklagande.