Översvämmad väg öppnas igen

HÄSSLEHOLM. Vägen mellan Hässleholm och Tormestorp förbi Finjasjön öppnas i dag för personbilstrafik igen.
Vägen har varit stängd hela våren på grund av översvämningarna vid sjön.
Men de som bor i Vinslöv måste fortsätta ta omvägar i centrum på grund av avstängningarna vid järnvägsbron. Före påsk upptäckte man så rejäla sättningar i tunneln under järnvägen att den stängdes av för trafik. Samtidigt stoppade Banverket tågtrafiken under några dagar. Tågtrafiken är ju igång igen, men delar av både Norra och Södra Järnvägsgatan i Vinslöv är fortfarande avstängda.