Världsutställning i Paris 1937

4:54 min

Året är 1937 när radions Henrik Hahr tillsammans med konsthistorikern Gustaf Näsström besöker världsutställningen i Paris. Två år senare ska andra världskriget bryta ut och de politiska spänningarna i Europa kan anas. I de tyska och sovjetiska paviljongerna var det propagandistiska inslaget tydligt.