BREDARED

Vattnet i Bredared var aldrig giftigt

0:55 min

Nu visar det sig att det var falskt alarm att dricksvattnet i Bredared innehöll höga halter av farliga kemikalier. Anledningen ska vara att det gjordes en felanalys av laboratoriet som utförde testet.

 

– Nu hoppas vi folk ska sluta oroa sig. Det är så klart en lättnad, framförallt för de boende där ute, säger Krister Gustafsson, Va-chef på Borås energi och Miljö.

Enligt kvalitetschefen Bo Wigilius på laboratoriet Alcontrol som utförde testerna så uppstod analysfelet troligen på grund av kontaminering av det aktuella provet.

Det var för två veckor sedan som Borås energi och Miljö gick ut och varnade för att dricksvattnet i Bredared innehöll förhöjda värden av perfluorerade alkylsyror, PFAS. Beslut togs då om att stänga ner vattenverket och vatten kördes från Borås till Bredared istället.

Men det ska aldrig ha varit någon fara för allmänheten och Borås energi och miljö har sedan i morse slutat köra dit vatten från en annan vattentäkt.

– Nu har vi tagit vattenverket i Bredared i drift igen, det har varit igång sedan i morse, säger Krister Gustafsson på Borås energi och Miljö. 

Eftersom grundvattentäkten inte visade på några avvikelser finns det heller ingen misstanke om fel hos de som har borrade eller grävda brunnar.

Men det här kan inte vara ett mätfel i sin tur då?

– Nej, nu har vi tre analysomgångar som alla visar att det inte finns några höga halter av PFAS. Vi har ju tre provvärden, dels omprov från det första provet och dessutom två provomgångar till som är analyserade av två olika labkedjor, ett lab i England och ett i Tyskland.  Samtliga dessa prov visar ju att det inte finns några spår av sådana ämnen, säger han.