Växjö

Lärare har tuffaste arbetsbördan enligt ny undersökning

1:39 min

Lärare är den yrkesgrupp som har högst arbetsbelastning och är mest drabbad av stress. Det enligt en ny undersökning gjord av branschorganisationen Sveriges företagshälsor.

Farzaneh Abyaneh är lärare i engelska på Norregårdsskolan i Växjö och hon känner väldigt mycket stress säger hon.

– Man har alltför knappt med tid till planering och med tid till att gå igenom eleverna och var behoven finns och hur kan man hjälpa eleverna. Det skulle kanske bli bättre med tid om man minskade ned på de andra mötena och i stället satsade på den biten.

Undersökningen bygger på intervjuer med 4500 anställda i olika yrkesgrupper och resultatet visar att bäst mår personer som arbetar inom bygg, information och kultur. Tuffast arbetssituation är det inom handel, transport och utbildning.

Pierre Rundberg, SO-lärare på Norregård och fackligt ombud för Lärarnas Riksförbund, instämmer i bilden av lärarnas tuffa arbetssituation.

– Vissa perioder är det så men ibland är det också lugnare, det varierar från vecka till vecka. Det märks ju på lärare att under vissa perioder är de mer stressade, man får kortare stubin, man känner väl att tiden inte räcker till. De märks under de år jag jobbat att det blivit tuffare.