Boden

Renovering av Nordpoolen försenad

0:49 min

Den pågående renoveringen av äventyrsbadet Nordpoolen i Boden är försenad.

Äventyrsbadet Nordpoolen i Boden är stängt sedan början av året, på grund av renovering.

I början sas det att det skulle vara stängt i 10 veckor, men nu visar det sig att tidplanen har spruckit.

Under arbetet har betongskador upptäckts och en hel del våt betong, som skulle vara kvar, måste bytas ut.

Nu är målet att arbetet med Nordpoolen i Boden ska vara klart i månadsskiftet maj-juni, enligt Leif Backman på tekniska förvaltningen i Boden.