Kommun anmäls till åtal för miljöbrott

Länsstyrelsen anmäler Östra Göinge kommun till åklagare för misstänkt miljöbrott. Bakgrunden är att kommunen någon gång under det senaste året har avverkat tre grova alträd som det växte hårklomossa på.

Den här mossarten är fridlyst sedan år 2000, och den finns upptagen i Bernkonventionens lista över strängt skyddade växtarter.

I sin åtalsanmälan skriver länsstyrelsen att följden av den genomförda åtgärden är att en lokal med fridlyst och sårbar mossart har försvunnit.