Läkare hade inte tid att komma - patient dog

En person på ett särskilt boende i Umeå ramlade i en korridor och och slog sig så illa att personen senare avled.

Ingen läkare hade tid att komma och titta på den blödande patienten utan beordrade en sjuksköterska att stoppa blödningen.

När det inte gick så skickades patienten till Norrlands universitetssjukhus där personen lades i respirator, men livet gick inte att rädda.

Nu har socialtjänsten i Umeå lex Maria anmält händelsen.